Informovanie o mestskej autobusovej doprave

Mesto poskytuje informácie o mestskej hromadnej doprave nepresahujúcej územie Mesta. Mestskú hromadnú dopravu vykonáva pre mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., ktorý informuje občanov prostredníctvom svojej internetovej stránky www.dpmz.sk. Dopravný podnik, ako 100%-tná mestská spoločnosť, poskytuje široké možnosti pri preprave osôb v rámci mesta, a to prostredníctvom hustej siete trolejbusovej a autobusovej dopravy. Služby poskytované mestskou spoločnosťou, okrem hromadnej dopravy sú:
- zájazdová preprava,
- reklama na vozidlách,
- opravy autobusov,
- informácie k prejazdu nadrozmerného nákladu mestom (http://www.dpmz.sk/prejazd-vozidiel-a-jazdnych-suprav-nadrozmerneho-nakladu-cez-mesto-zilina/).
 
Cestovný poriadok
http://www.dpmz.sk/cestovny-poriadok/

 

1

DPMŽ-Žel.stanica-Nemocnica-VL-SO-HL-DPMŽ

6

Hájik-Žel.st.-Nemocnica-OC Dubeň-Vlčince a späť

3

Solinky-Bôrik-Žel.stanica-Nemocnica-Solinky

7

Hájik-Závodie-Hliny-Solinky-ŽU-Vlčince a späť

4

Vlčince-Košická-Žel.st.-HL-SO-ŽU-Vlčince

14

Vlčince-ŽU-Solinky-Hliny-Žel.stanica-Vlčince

5

VL-Nemocnica-V.okružná,AUPARK-HL-SO a späť

16

Hájik-Závodie-V.okružná,AUPARK-centrum-Hájik

Trolejbusové linky

Autobusové linky

20

Bytčica-Rajecká-Vlčince-Rajecká-Bytčica

27

Hájik-centrum-Budatín-Zádubnie-Zástranie a späť

21

P.Chlmec-Budatín-Závodie-Bánová,colnica a späť

29

Žilin.Lehota-Priemyselná-centrum-Budatín a späť

22

Bytčica-Rajecká-Žel.st.-Budatín-Brodno a späť

30

Vranie-Budatín-Žel.stanica-Žil. univerzita a späť

24

Trnové-Rosinky-centrum-Strážov a späť

31

Mojšová Lúčka-centrum-Nový cintorín a späť

26

Kamenná-Závodie-centrum-Rosinská,VÚVT a späť

67

Hájik-Závodie-Hliny-Solinky-Vlčince-Vodné dielo a späť

Nočné linky

50

Žel.stanica-Vlčince-Solinky-Hliny-Hájik a späť

 

 

Zmluvná preprava

25

Autobusové nástupište - KIA a späť

35

Aut. nástup.-Mobis-Vzdelávacie centrum a späť

 Zoznam automatov
Automaty na predaj cestovných lístkov zabezpečujú:

1.

 

0,65 €

predaj cestovných lístkov na jednu cestu základné dvojpásmové

2.

 

0,55 €

predaj cestovných lístkov na jednu cestu základné jednopásmové

3.

 

0,45 €

predaj cestovných lístkov na jednu cestu zľavnené dvojpásmové

4.

 

0,35 €

predaj cestovných lístkov na jednu cestu zľavnené jednopásmové

5.

 

0,80 €

predaj cestovných lístkov prestupných základných

6.

 

0,55 €

predaj cestovných lístkov prestupných zľavnených

7.

 

0,35 €

predaj cestovných lístkov na jednu cestu batožinový

8.

 

2,00 €

predaj cestovných lístkov turistických 24 - hodninových

9.

 

0,80 €

predaj cestovných lístkov kombinovaných (osoba + batožina)

10.

 

-

predaj cestovných lístkov na RIDS kombinovaný (vlak + MHD)

11.

 

-

predaj cestovných lístkov na RIDS len vlak


Predajné automaty na lístky MHD:
(pozn.: pre zobrazenie umiestnenia automatu kliknite na názov zastávky)

P.Č.

ČÍSLO
AUTOMATU 

UMIESTNENIE - ZASTÁVKA

POČET
TARÍF

ROZSAH
SLUŽIEB

1.

01

Železničná stanica (VŠZP)

16-tarifný

1 až 9

2.

02

Železničná stanica (VŠZP)

16-tarifný

1 až 9

3.

03

Železničná stanica (Taxi)

16-tarifný

1 až 9

4.

04

Železničná stanica (Taxi)

16-tarifný

1 až 9

5.

05

Autobusová stanica

16-tarifný

1 až 9

6.

06

Závodského (smer Hájik)

16-tarifný

1 až 9

7.

07

Žitná

16-tarifný

1 až 9

8.

08

Hurbanova (Úrad práce)

16-tarifný

1 až 9

9.

09

Štefánikovo námestie (smer Želez. stanica)

16-tarifný

1 až 9

10.

10

Polícia

16-tarifný

1 až 9

11.

11

Námestie hrdinov

16-tarifný

1 až 9

12.

12

Kysucká

16-tarifný

1 až 9

13.

13

Košická, TESCO hypermarket

16-tarifný

1 až 9

14.

14

Stodolova (Hájik)

16-tarifný

1 až 9

15.

15

Slnečné námestie (Hájik)

16-tarifný

1 až 9

16.

16

Mateja Bela (Hájik)

16-tarifný

1 až 9

 17.

17

Hlinská (Junior)

16-tarifný

1 až 9

18.

18

Závodská

16-tarifný

1 až 9

19.

19

Hálkova

16-tarifný

1 až 9

20.

20

Spanyolova, Nemocnica (smer centrum)

16-tarifný

1 až 9

21.

21

Spanyolova, Nemocnica (smer Vlčince)

16-tarifný

1 až 9

22.

22

Poštová (Vlčince)

16-tarifný

1 až 9

23.

23

Sv. Cyrila a Metoda (Vlčince)

16-tarifný

1 až 9

24.

24

Obchodná (Vlčince)

16-tarifný

1 až 9

25.

25

Vysokoškolákov (Lidl)

16-tarifný

1 až 9

26.

26

Matice slovenskej (Vlčince)

16-tarifný

1 až 9

27.

27

Fatranská (Vlčince)

16-tarifný

1 až 9

28.

28

Jaseňová (Solinky)

16-tarifný

1 až 9

29.

29

Limbová (Solinky)

16-tarifný

1 až 9

30.

30

Tulipánová

16-tarifný

1 až 9

31.

31

Rudnayova (Bôrik)

16-tarifný

1 až 9

32.

32

Univerzitná

16-tarifný

1 až 9

33.

33

Mostná (Hliny)

16-tarifný

1 až 9

34.

34

Poľná (Váhostav)

16-tarifný

1 až 9

35.

35

Rybné námestie (Mojšová Lúčka)

16-tarifný

1 až 9

36.

36

Pri Celulózke

16-tarifný

1 až 9

37.

37

Žilinská univerzita

16-tarifný

1 až 9

38.

38

Kultúrny dom (Bytčica)

16-tarifný

1 až 9

39.

39

ATRIUM Dubeň 

16-tarifný

1 až 9

40.

40

Smreková (Solinky)

16-tarifný

1 až 9

41.

41

Hlinská (Junior)

16-tarifný

1 až 9

42.

42

Predmestská

16-tarifný

1 až 9

43.

43

Hurbanova (TESCO)

16-tarifný

1 až 9

44.

44

Štefánikovo námestie

16-tarifný

1 až 9

45.

45

Veľká okružná, AUPARK

16-tarifný

1 až 9


Predajné automaty na lístky RIDS:

ČÍSLO
AUTOMATU

UMIESTNENIE

POČET
TARÍF

ROZSAH
SLUŽIEB

131

Železničná stanica Žilina

16-tarifný

10, 11

141

Železničná stanica Žilina - Záriečie

16-tarifný

10, 11

142

Železničná stanica Žilina - Solinky

16-tarifný

10, 11

151

Železničná stanica Žilina - Bytčica

16-tarifný

10, 11

152

Železničná stanica Lietavská Lúčka

16-tarifný

10, 11

161

Železničná stanica Poluvsie

16-tarifný

10, 11

162

Železničná stanica Rajecké Teplice, kúpele

16-tarifný

10, 11

163

Železničná stanica Konská pri Rajci

16-tarifný

10, 11

171

Železničná stanica Zbyňov

16-tarifný

10, 11

172

Železničná stanica Kľače

16-tarifný

10, 11

173

Železničná stanica Rajec

16-tarifný

10, 11

174

Železničná stanica Rajec

16-tarifný

10, 11

 

 
Predajné miesta
Predajne DPMŽ zabezpečujú:

  1. predaj cestovných lístkov na MHD v Žiline

  2. predaj predplatných lístkov na viac ciest MHD v Žiline

  3. predaj cestovných poriadkov na MHD v Žiline

  4. kopírovanie

  5. príjem úhrad postihov za cestovanie bez platného cestovného lístka

  6. príjem sťažností na prepravnú kontrolu

  7. informácie o Tarife MHD a Mestskom prepravnom poriadku

Predajné miesto

Otváracie hodiny pondelok - piatok

Rozsah služieb

Mestský úrad

7:00 - 17:00 hod.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Námestie Andreja Hlinku

7:00 - 18:00 hod.

1, 2, 3, 5, 6, 7

 

Informácie:

 

Prepravný poriadok a Tarifa MHD v Žiline, tel.

041 / 566 01 01

 

041 / 566 01 51

 

041 / 763 26 54

 

041 / 564 30 08

 
Fotogaléria
Predajné miesto na Námestí Andreja HlinkuPredajné miesto v Klientskom centre MsÚ
Prílohy

Sprievodca MHD Žilina
- SK verzia http://www.dpmz.sk/dokumenty/1525685404_1.pdf
- ENG version http://www.dpmz.sk/dokumenty/1525694841_1.pdf

Sieť liniek MHD
http://www.dpmz.sk/dokumenty/siet_liniek_mhd_zilina.pdf

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu