Vydávanie rybárskeho lístku

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva Mesto na základe zákona 139/2002 Z.z. o rybárstvena základe požiadania a uhradenia poplatku.

Legislatíva

Predpis č. 143/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o chove nebezpečných živočíchov
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti- účinnosť k 1.8.2014, §39(3)f)

Poplatky

145/1995 Z.z. o správnom poplatku - položka 38 - rybárske lístky- týždenný 1,50 eura, mesačný - 3,00 eura, ročný - 7,00 eura, trojročný - 17,00 eura

Zákonná lehota

Bezodkladne

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu