Informovanie o cintorínoch obce

Mesto poskytuje informácie o cintorínoch na území Mesta t.j. evidencia hrobových miest (meno a dátum úmrtia pochovanej osoby, meno a adresa nájomcu HM, údaje o zmluve o nájme HM) a prevádzkový poriadok pohrebiska (rozsah a cenník služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnostu nájomcu HM, povinnosti návštevníka pohrebiska, čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti).

Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. Prevádzka správy pohrebísk a domov smútku je zriadená na starom cintoríne M. Rázusa 1129, Žilina.
 
Kontaktné údaje:
0905 50 90 90
refcintorin@zilbyt.sk
 
Úradné hodiny - prevádzka Starý cintorín M. Rázusa 1129, Žilina

PONDELOK: 7,00 - 11,30      12,00 - 16,00
UTOROK: neúradný deň
STREDA: 7,00 - 11,30      12,00 - 16,30
ŠTVRTOK: neúradný deň
PIATOK: 7,00 - 11,30      12,00 - 14,00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

 DOMY SMÚTKU v správe

P.č. Mesto Názov budovy Súpisné číslo
1 Žilina Dom smútku v Brodne 284
2 Žilina Márnica v Brodne 462
3 Žilina Dom smútku v Budatíne 1029
4 Žilina Dom smútku v Bytčici 157
5 Žilina Dom smútku v Mojš.Lúčke 627
6 Žilina Dom smútku v Pov.Chlmci 826
7 Žilina Dom smútku v Trnovom 217
8 Žilina Dom smútku vo Vraní nezapísané
9 Žilina Dom smútku v Zádubní 260
10 Žilina Dom smútku v Zástraní nezapísané
11 Žilina Zvonica v Zástraní 193
12 Žilina Dom smútku starý cintorín 1129

Cintoríny
 • Bánová
 • Brodno
 • Budatín
 • Bytčica katolícky
 • Bytčica evanjelický
 • Mojšová Lúčka
 • Považský Chlmec
 • Strážov
 • Trnové
 • Vranie
 • Zádubnie
 • Zástranie
 • Závodie
 • Žilinská Lehota
 • Starý cintorín
 • Nový cintorín
 
Fotografie
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Bánová Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Bánová (25)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Brodno Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Brodno (65)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Bytčica Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Bytčica (25)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Mojšova Lúčka Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Mojšova Lúčka (20)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Považský Chlmec Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Považský Chlmec (39)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Strážov Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Strážov (21)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Trnové Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Trnové (7)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Vranie Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Vranie (11)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Žilinská Lehota Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Žilinská Lehota (21)

 

Legislatíva

Zákon 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, VZN č.9/2015 zo dňa 29.06.2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Poplatky

Nie

Zákonná lehota

Nie je

Prílohy

Prevádzkový poriadok pohrebísk
https://www.zilbyt.sk/cintoriny/dokumenty-cintorin/file/3703-vzn-9-2017-prevadzkovy-poriadok-pohrebisk

Zákon o pohrebníctve
https://www.zilbyt.sk/cintoriny/dokumenty-cintorin/file/2033-zakon-131-2015-o-pohrebnictve

Zobraziť filter
NázovPopisMeno zriaďovateľaMesto
Brodno   
Budatín   
Mojšova Lúčka   
Nový cintorín   
Považský Chlmec   
Strážov   
Trnové   
Vranie   
Zádubnie   
Zástranie   
Závodie   
Bytčica katolícky   
Žilinská Lehota   
Bytčica evanjelický   
Starý cintorín   
Bánová   
Bôrik   
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu