Informovanie o cintorínoch obce

Mesto neposkytuje informácie o cintorínoch na území Mesta t.j. evidencia hrobových miest (meno a dátum úmrtia pochovanej osoby, meno a adresa nájomcu HM, údaje o zmluve o nájme HM), nakoľko príslušná evidencia sa nachádza na spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. Prevádzka správy pohrebísk a domov smútku je zriadená na starom cintoríne M. Rázusa 1129, Žilina.
 
Kontaktné údaje:
0905 50 90 90
refcintorin@zilbyt.sk
 
Úradné hodiny - prevádzka Starý cintorín M. Rázusa 1129, Žilina
PONDELOK: 7,00 - 11,30      12,00 - 16,00
UTOROK: neúradný deň
STREDA: 7,00 - 11,30      12,00 - 16,30
ŠTVRTOK: neúradný deň
PIATOK: 7,00 - 11,30      12,00 - 14,00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

 DOMY SMÚTKU v správe
P.č. Mesto Názov budovy Súpisné číslo
1 Žilina Dom smútku v Brodne 284
2 Žilina Márnica v Brodne 462
3 Žilina Dom smútku v Budatíne 1029
4 Žilina Dom smútku v Bytčici 157
5 Žilina Dom smútku v Mojš.Lúčke 627
6 Žilina Dom smútku v Pov.Chlmci 826
7 Žilina Dom smútku v Trnovom 217
8 Žilina Dom smútku vo Vraní nezapísané
9 Žilina Dom smútku v Zádubní 260
10 Žilina Dom smútku v Zástraní nezapísané
11 Žilina Zvonica v Zástraní 193
12 Žilina Dom smútku starý cintorín 1129

Cintoríny
 • Bánová
 • Brodno
 • Budatín
 • Bytčica katolícky
 • Bytčica evanjelický
 • Mojšová Lúčka
 • Považský Chlmec
 • Strážov
 • Trnové
 • Vranie
 • Zádubnie
 • Zástranie
 • Závodie
 • Žilinská Lehota
 • Starý cintorín
 • Nový cintorín
 
Fotografie
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Bánová Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Bánová (25)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Brodno Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Brodno (65)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Bytčica Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Bytčica (25)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Mojšova Lúčka Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Mojšova Lúčka (20)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Považský Chlmec Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Považský Chlmec (39)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Strážov Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Strážov (21)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Trnové Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Trnové (7)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Vranie Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Vranie (11)
Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Žilinská Lehota Fotogaléria - Cintoríny a domy smútku - Žilinská Lehota (21)

Legislatíva
Zákon 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, VZN č.9/2015 zo dňa 29.06.2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Poplatky
Nie

Zákonná lehota
Nie je

Prílohy
Prevádzkový poriadok pohrebísk
https://www.zilbyt.sk/cintoriny/dokumenty-cintorin/file/3703-vzn-9-2017-prevadzkovy-poriadok-pohrebisk

Zákon o pohrebníctve
https://www.zilbyt.sk/cintoriny/dokumenty-cintorin/file/2033-zakon-131-2015-o-pohrebnictve
Zobraziť filter
NázovPopisMeno zriaďovateľaMesto
Brodno   
Budatín   
Mojšova Lúčka   
Nový cintorín   
Považský Chlmec   
Strážov   
Trnové   
Vranie   
Zádubnie   
Zástranie   
Závodie   
Bytčica katolícky   
Žilinská Lehota   
Bytčica evanjelický   
Starý cintorín   
Bánová   
Bôrik   
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu